Podnośniki koszowe i nożycowe

Naszego pierwszego bloga na naszej stronie Ostap, poświecimy podnośnikom koszowym , ich parametrami , funkcjonalnością i obsługa.
Zaczniemy od tego co to są podesty ruchome i do czego służą.

Podnośniki koszowe zwane także podnośnikami nożycowymi to urządzenie służące do transportu bliskiego ( UTB) pionowego ludzi wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu wykonania pracy na wysokości, oznacza to prace powyżej metra.

 Praca podnośnika koszowego teleskopowego

Wejście i zejście z platformy roboczej odbywa się w jednym określonym położeniu podnośnika nożycowego tj. w punkcie załadowczym.

Podesty ruchome używane są miedzy innymi do wykonywania takich prac jak:

 • pomoc przy pielęgnacji zieleni, bardzo się przydaje przy przycięciu drzew w ogrodzie , gdzie suche gałęzie stanowią niebezpieczeństwo
 • montaż i kontrola konstrukcji masztowych, wieżowych, kominkowych, mostowych
 • wszystkie prace na wysokości
 • prace konserwacyjne przy elewacji budynków np. Przy konserwacji balkonów
 • naprawa latarni ulicznych
 • naprawa linii energetycznych i telefonicznych w tym również świetnie sprawi się podnośnik nożycowy
 • podnośnik koszowy również nie jednokrotnie wypożyczaliśmy do montażu i naprawy instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i przeciwpożarowych w zakładach produkcyjnych, w halach sportowych
 • nasi klienci również chwalą sobie podnośnik koszowy do odnowienia i pomalowania elewacji budynków

Podesty ruchome mogą być używane zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Polecamy Nasze podnośniki do wypożyczenia i sprawdzenia jak bardzo ułatwiają pracę na wysokości.


Podnośniki koszowe nożycowe ich obsługa

Podesty ruchome mogą być obsługiwane przez osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości teoretyczne i praktyczne związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy podestów nożycowych oraz uzyskały pozytywny wyniki ze sprawdzenia kwalifikacji w terenowym oddziale UDT oraz posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do ich obsługi.

Osoby obsługujące podesty ruchome przejezdne zainstalowane na podwoziach dostosowanych do poruszania się po drogach publicznych powinny posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Eksploatacja podnośników koszowych i nożycowych

Transport podnośnika nożycowego

Dziś pokrótce przedstawię na czym polega prawidłowa eksploatacja podestów przejezdnych.

Prawidłowa eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych powinna być prowadzona zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zapewniający bezpieczne wykonanie pracy z platformy roboczej na której Państwo wykonują swoją pracę.Ponadto prawidłowa eksploatacja podnośników koszowych powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami producenta podestów zawartymi w instrukcji obsługi podestów , którą Państwo od Nas dostaniecie podczas formalności związanych z wypożyczaniem podnośników koszowych i teleskopowych z Naszej firmy.

Do podstawowych obowiązków wynajmującego podnośnik koszowy należy:

 • organizowanie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji podestów
 • współpraca z organami dozoru technicznego i eksploatacji podnośników koszowych
 • określenie podstawowych warunków BHP w miejscu pracy podestu ruchomego
 •  kontrola warunków, w jakich będzie eksploatowany podest ruchomy, to znaczy w jakich warunkach terenowych będzie użyty podnośnik koszowy rodzaj i wytrzymałość podłoża na którym stoi podnośnik koszowy
 •  bardzo ważny jest także sposób ustawienia i parametry pracy: czy jest jakieś zagrożenie ze strony otoczenia, mamy na myśli czy wieje silny wiatr czy nie pada duży deszcz lub śnieg
 • istotny tez jest sposób zasilania podestu

Jeśli już zostaną spełnione te wszystkie kryteria uwagę należy zwrócić przy wyborze miejsca pracy podnośnika koszowego. Wybierając miejsce pracy podnośnika nożycowego przejezdnego należy zwrócić szczególną uwagę na warunki terenowe, w jakich podest będzie przemieszczany. Bardzo ważny jest sposób podparcia podwozia. Ponadto należy wziąć pod uwagę zagrożenia, jakie mogą wystąpić ze strony najbliższego otoczenia. Są to między innymi linie wysokiego napięcia, elewacje budynków czy obiektów przemysłowych, czy stoją jakieś rusztowania, wystające elementy konstrukcji stalowych, drzewa lub słupy energetyczne.

Przed przystąpieniem do pracy na podnośniku nożycowym musimy się upewnić i sprawdzić otoczenie i warunki w których zamierzają Państwo użyć Nasz podnośnik koszowy, tak by praca na nim była bezpieczna i przyniosła korzyści.